ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563