ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

ประกาศ ห้ามทิ้งขยะบริเวณทางเข้าบ้านท่า ตำบลส้มป่อย

m เอกสารประชาสัมพันธ์ ขยะบ้านท่า page 0002