ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

×

เกิดข้อผิดพลาด

[SIGPLUS_EXCEPTION_HTML] Image source is expected to be typed as plain text but news/67/050725670... </div> <p class="readmore"> <a target="_blank" title="โครงการแข่งขันจักรยานขาไถ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ประจำปี พ.ศ.2567" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=451:โครงการแข่งขันจักรยานขาไถ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน-ประจำปี-พ-ศ-2567&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> อ่านต่อ... </a> </p> </div> <!--end bt-inner --> </div> <!--end bt-row --> <div class="bt-row" style="width:25%" > <div class="bt-inner"> <div class="bt-center"> <a target="_blank" class="bt-image-link" title="โครงการโรงเรียนชาวนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=450:โครงการโรงเรียนชาวนา-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2567&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> <img class="hovereffect" src="http://www.mueangkhaen.go.th/mk64/cache/mod_bt_contentslider/34e587b1cef60d98378ea5802b546dc8-s__49332236_0.jpg" alt="โครงการโรงเรียนชาวนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" style="width:180px;" title="โครงการโรงเรียนชาวนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" /> </a> </div> <a class="bt-title" target="_blank" title="โครงการโรงเรียนชาวนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=450:โครงการโรงเรียนชาวนา-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2567&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> โครงการโรงเรียนชาวนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 </a><br /> <div class="bt-introtext">                   {gallery}news/67/040725670... </div> <p class="readmore"> <a target="_blank" title="โครงการโรงเรียนชาวนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=450:โครงการโรงเรียนชาวนา-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2567&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> อ่านต่อ... </a> </p> </div> <!--end bt-inner --> </div> <!--end bt-row --> <div class="bt-row" style="width:25%" > <div class="bt-inner"> <div class="bt-center"> <a target="_blank" class="bt-image-link" title="โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=452:โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2567&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> <img class="hovereffect" src="http://www.mueangkhaen.go.th/mk64/cache/mod_bt_contentslider/92835f26c44d76b3692e3e0a28173dda-s__138403863_0.jpg" alt="โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" style="width:180px;" title="โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" /> </a> </div> <a class="bt-title" target="_blank" title="โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=452:โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2567&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 </a><br /> <div class="bt-introtext">                  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแค... </div> <p class="readmore"> <a target="_blank" title="โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=452:โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2567&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> อ่านต่อ... </a> </p> </div> <!--end bt-inner --> </div> <!--end bt-row --> <div class="bt-row" style="width:25%" > <div class="bt-inner"> <div class="bt-center"> <a target="_blank" class="bt-image-link" title="โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองแคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=442:โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองแคน-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2567&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> <img class="hovereffect" src="http://www.mueangkhaen.go.th/mk64/cache/mod_bt_contentslider/75c941613df0e7ef8bf11e3a6a7c334f-s__136650758_0.jpg" alt="โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองแคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" style="width:180px;" title="โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองแคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" /> </a> </div> <a class="bt-title" target="_blank" title="โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองแคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=442:โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองแคน-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2567&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองแคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 </a><br /> <div class="bt-introtext">                 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ดำเนินการ... </div> <p class="readmore"> <a target="_blank" title="โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองแคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=442:โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองแคน-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2567&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> อ่านต่อ... </a> </p> </div> <!--end bt-inner --> </div> <!--end bt-row --> <div class="bt-row-separate"></div> <div class="bt-row" style="width:25%" > <div class="bt-inner"> <div class="bt-center"> <a target="_blank" class="bt-image-link" title="กิจกรรม "รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=444:กิจกรรม-รวมพลังไทย-สร้างครอบครัว-ชุมชนอุ่นใจ-พ้นภัยยาเสพติด-เฉลิมพระเกียรติ-72-พรรษา-มหาราชา-เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก-ประจำปี-2567&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> <img class="hovereffect" src="http://www.mueangkhaen.go.th/mk64/cache/mod_bt_contentslider/ca635c8234479c47f3a2038345d235b1-m_152328.jpg" alt="กิจกรรม "รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567" style="width:180px;" title="กิจกรรม "รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567" /> </a> </div> <a class="bt-title" target="_blank" title="กิจกรรม "รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=444:กิจกรรม-รวมพลังไทย-สร้างครอบครัว-ชุมชนอุ่นใจ-พ้นภัยยาเสพติด-เฉลิมพระเกียรติ-72-พรรษา-มหาราชา-เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก-ประจำปี-2567&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> กิจกรรม "รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา... </a><br /> <div class="bt-introtext">                 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ดำเนินการ... </div> <p class="readmore"> <a target="_blank" title="กิจกรรม "รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=444:กิจกรรม-รวมพลังไทย-สร้างครอบครัว-ชุมชนอุ่นใจ-พ้นภัยยาเสพติด-เฉลิมพระเกียรติ-72-พรรษา-มหาราชา-เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก-ประจำปี-2567&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> อ่านต่อ... </a> </p> </div> <!--end bt-inner --> </div> <!--end bt-row --> <div class="bt-row" style="width:25%" > <div class="bt-inner"> <div class="bt-center"> <a target="_blank" class="bt-image-link" title="โครงการฝึกอบรมอาชีพสานตะกร้าหวายเทียมในกลุ่มผู้ว่างงานและผู้สูงอายุ" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=441:โครงการฝึกอบรมอาชีพสานตะกร้าหวายเทียมในกลุ่มผู้ว่างงานและผู้สูงอายุ&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> <img class="hovereffect" src="http://www.mueangkhaen.go.th/mk64/cache/mod_bt_contentslider/7b93d5e4257206f61c14807857f0d9c9-s__136634374_0.jpg" alt="โครงการฝึกอบรมอาชีพสานตะกร้าหวายเทียมในกลุ่มผู้ว่างงานและผู้สูงอายุ" style="width:180px;" title="โครงการฝึกอบรมอาชีพสานตะกร้าหวายเทียมในกลุ่มผู้ว่างงานและผู้สูงอายุ" /> </a> </div> <a class="bt-title" target="_blank" title="โครงการฝึกอบรมอาชีพสานตะกร้าหวายเทียมในกลุ่มผู้ว่างงานและผู้สูงอายุ" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=441:โครงการฝึกอบรมอาชีพสานตะกร้าหวายเทียมในกลุ่มผู้ว่างงานและผู้สูงอายุ&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> โครงการฝึกอบรมอาชีพสานตะกร้าหวายเทียมในกลุ่มผู้ว่างงานและผู้สูงอายุ </a><br /> <div class="bt-introtext">                 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ร่วมกับ ศ... </div> <p class="readmore"> <a target="_blank" title="โครงการฝึกอบรมอาชีพสานตะกร้าหวายเทียมในกลุ่มผู้ว่างงานและผู้สูงอายุ" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=441:โครงการฝึกอบรมอาชีพสานตะกร้าหวายเทียมในกลุ่มผู้ว่างงานและผู้สูงอายุ&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> อ่านต่อ... </a> </p> </div> <!--end bt-inner --> </div> <!--end bt-row --> <div class="bt-row" style="width:25%" > <div class="bt-inner"> <div class="bt-center"> <a target="_blank" class="bt-image-link" title="พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=425:พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-และสมเด็จพระนางเจ้าฯ-พระบรมราชินี&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> <img class="hovereffect" src="http://www.mueangkhaen.go.th/mk64/cache/mod_bt_contentslider/e61d18f426065285e75b47101f4124ce-33.jpg" alt="พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี" style="width:180px;" title="พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี" /> </a> </div> <a class="bt-title" target="_blank" title="พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=425:พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-และสมเด็จพระนางเจ้าฯ-พระบรมราชินี&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี </a><br /> <div class="bt-introtext">         วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน นำโดย นายสำนัก ปูพบุญ นายกองค... </div> <p class="readmore"> <a target="_blank" title="พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=425:พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-และสมเด็จพระนางเจ้าฯ-พระบรมราชินี&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> อ่านต่อ... </a> </p> </div> <!--end bt-inner --> </div> <!--end bt-row --> <div class="bt-row" style="width:25%" > <div class="bt-inner"> <div class="bt-center"> <a target="_blank" class="bt-image-link" title="กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=424:กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ-พ-ศ-2567-2&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> <img class="hovereffect" src="http://www.mueangkhaen.go.th/mk64/cache/mod_bt_contentslider/2f2fb30b3f92f4d0810a01463517f3bb-01.jpg" alt="กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567" style="width:180px;" title="กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567" /> </a> </div> <a class="bt-title" target="_blank" title="กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=424:กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ-พ-ศ-2567-2&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 </a><br /> <div class="bt-introtext">         วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน โดย นายสำนัก ปูพบุญ นายกองค์ก... </div> <p class="readmore"> <a target="_blank" title="กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=424:กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ-พ-ศ-2567-2&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> อ่านต่อ... </a> </p> </div> <!--end bt-inner --> </div> <!--end bt-row --> <div class="bt-row-separate"></div> <div class="bt-row" style="width:25%" > <div class="bt-inner"> <div class="bt-center"> <a target="_blank" class="bt-image-link" title="กิจกรรมการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=419:กิจกรรมการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธนาคารขยะ-recyclable-waste-bank&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> <img class="hovereffect" src="http://www.mueangkhaen.go.th/mk64/cache/mod_bt_contentslider/1cc341e917a542deec717cb09dc70829-06.jpg" alt="กิจกรรมการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)" style="width:180px;" title="กิจกรรมการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)" /> </a> </div> <a class="bt-title" target="_blank" title="กิจกรรมการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=419:กิจกรรมการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธนาคารขยะ-recyclable-waste-bank&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> กิจกรรมการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) </a><br /> <div class="bt-introtext">           วันที่ 26 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน นำโดย นายสำนัก ปูพบุญ... </div> <p class="readmore"> <a target="_blank" title="กิจกรรมการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=419:กิจกรรมการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธนาคารขยะ-recyclable-waste-bank&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> อ่านต่อ... </a> </p> </div> <!--end bt-inner --> </div> <!--end bt-row --> <div class="bt-row" style="width:25%" > <div class="bt-inner"> <div class="bt-center"> <a target="_blank" class="bt-image-link" title="โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=402:โครงการสัตว์ปลอดโรค-คนปลอดภัย-จากโรคพิษสุนัขบ้า-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2567&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> <img class="hovereffect" src="http://www.mueangkhaen.go.th/mk64/cache/mod_bt_contentslider/2db555c035b9e87cd9a913498414d2c8-01.jpg" alt="โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" style="width:180px;" title="โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" /> </a> </div> <a class="bt-title" target="_blank" title="โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=402:โครงการสัตว์ปลอดโรค-คนปลอดภัย-จากโรคพิษสุนัขบ้า-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2567&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 </a><br /> <div class="bt-introtext">           วันที่ 9 - 23 เมษายน พ.ศ. 2567  องค์การบริหารส่ว... </div> <p class="readmore"> <a target="_blank" title="โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=402:โครงการสัตว์ปลอดโรค-คนปลอดภัย-จากโรคพิษสุนัขบ้า-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2567&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> อ่านต่อ... </a> </p> </div> <!--end bt-inner --> </div> <!--end bt-row --> <div class="bt-row" style="width:25%" > <div class="bt-inner"> <div class="bt-center"> <a target="_blank" class="bt-image-link" title="ประเพณีสงกรานต์ 2567 เทศกาลปีใหม่ไทย" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=392:ประเพณีสงกรานต์-2567-เทศกาลปีใหม่ไทย&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> <img class="hovereffect" src="http://www.mueangkhaen.go.th/mk64/cache/mod_bt_contentslider/8826232610c5c6e3cfab06996a2d6e96-01.jpg" alt="ประเพณีสงกรานต์ 2567 เทศกาลปีใหม่ไทย" style="width:180px;" title="ประเพณีสงกรานต์ 2567 เทศกาลปีใหม่ไทย" /> </a> </div> <a class="bt-title" target="_blank" title="ประเพณีสงกรานต์ 2567 เทศกาลปีใหม่ไทย" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=392:ประเพณีสงกรานต์-2567-เทศกาลปีใหม่ไทย&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> ประเพณีสงกรานต์ 2567 เทศกาลปีใหม่ไทย </a><br /> <div class="bt-introtext">           วันที่ 11 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน โดย นายสำนัก ปูพบุญ นาย... </div> <p class="readmore"> <a target="_blank" title="ประเพณีสงกรานต์ 2567 เทศกาลปีใหม่ไทย" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=392:ประเพณีสงกรานต์-2567-เทศกาลปีใหม่ไทย&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> อ่านต่อ... </a> </p> </div> <!--end bt-inner --> </div> <!--end bt-row --> <div class="bt-row" style="width:25%" > <div class="bt-inner"> <div class="bt-center"> <a target="_blank" class="bt-image-link" title="ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=388:ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ประจำปี-พ-ศ-2567&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> <img class="hovereffect" src="http://www.mueangkhaen.go.th/mk64/cache/mod_bt_contentslider/40b543a46f307e5a24b8e61299de5cb4-08.jpg" alt="ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567" style="width:180px;" title="ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567" /> </a> </div> <a class="bt-title" target="_blank" title="ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=388:ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ประจำปี-พ-ศ-2567&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 </a><br /> <div class="bt-introtext">           วันที่ 11 เมษายน 2567 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน โดย นายฉวี รัตนวัน ป... </div> <p class="readmore"> <a target="_blank" title="ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=388:ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ประจำปี-พ-ศ-2567&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> อ่านต่อ... </a> </p> </div> <!--end bt-inner --> </div> <!--end bt-row --> <div class="bt-row-separate"></div> <div class="bt-row" style="width:25%" > <div class="bt-inner"> <div class="bt-center"> <a target="_blank" class="bt-image-link" title="กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนเมษายน 2567" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=387:กิจกรรม-big-cleaning-day-ประจำเดือนเมษายน-2567&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> <img class="hovereffect" src="http://www.mueangkhaen.go.th/mk64/cache/mod_bt_contentslider/53fb9aec44be6604dae818daf473b1cd-01.jpg" alt="กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนเมษายน 2567" style="width:180px;" title="กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนเมษายน 2567" /> </a> </div> <a class="bt-title" target="_blank" title="กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนเมษายน 2567" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=387:กิจกรรม-big-cleaning-day-ประจำเดือนเมษายน-2567&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนเมษายน 2567 </a><br /> <div class="bt-introtext">         วันที่ 10 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน โดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราช... </div> <p class="readmore"> <a target="_blank" title="กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนเมษายน 2567" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=387:กิจกรรม-big-cleaning-day-ประจำเดือนเมษายน-2567&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> อ่านต่อ... </a> </p> </div> <!--end bt-inner --> </div> <!--end bt-row --> <div class="bt-row" style="width:25%" > <div class="bt-inner"> <div class="bt-center"> <a target="_blank" class="bt-image-link" title=" ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะฯ จากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเมืองฮาม" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=385:ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะฯ-จากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเมืองฮาม&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> <img class="hovereffect" src="http://www.mueangkhaen.go.th/mk64/cache/mod_bt_contentslider/e39a779b537cb1f5cecf3f57b097cba7-07.jpg" alt=" ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะฯ จากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเมืองฮาม" style="width:180px;" title=" ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะฯ จากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเมืองฮาม" /> </a> </div> <a class="bt-title" target="_blank" title=" ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะฯ จากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเมืองฮาม" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=385:ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะฯ-จากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเมืองฮาม&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะฯ จากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเมืองฮาม </a><br /> <div class="bt-introtext">           วันที่ 4 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน โดย นายสำนัก ปูพบุญ นายก... </div> <p class="readmore"> <a target="_blank" title=" ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะฯ จากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเมืองฮาม" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=385:ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะฯ-จากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเมืองฮาม&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> อ่านต่อ... </a> </p> </div> <!--end bt-inner --> </div> <!--end bt-row --> <div class="bt-row" style="width:25%" > <div class="bt-inner"> <div class="bt-center"> <a target="_blank" class="bt-image-link" title="กิจกรรม "MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=381:กิจกรรม-moi-waste-bank-week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ-1-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-1-ธนาคารขยะ&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> <img class="hovereffect" src="http://www.mueangkhaen.go.th/mk64/cache/mod_bt_contentslider/217770a5181d369245a2c64ac173f8b0-05.jpg" alt="กิจกรรม "MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"" style="width:180px;" title="กิจกรรม "MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"" /> </a> </div> <a class="bt-title" target="_blank" title="กิจกรรม "MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=381:กิจกรรม-moi-waste-bank-week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ-1-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-1-ธนาคารขยะ&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> กิจกรรม "MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1... </a><br /> <div class="bt-introtext"> พิธีเปิดงาน "MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขย... </div> <p class="readmore"> <a target="_blank" title="กิจกรรม "MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=381:กิจกรรม-moi-waste-bank-week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ-1-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-1-ธนาคารขยะ&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> อ่านต่อ... </a> </p> </div> <!--end bt-inner --> </div> <!--end bt-row --> <div class="bt-row" style="width:25%" > <div class="bt-inner"> <div class="bt-center"> <a target="_blank" class="bt-image-link" title=" ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะฯ จากเทศบาลตำบลน้ำคำ" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=389:ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะฯ-จากเทศบาลตำบลน้ำคำ&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> <img class="hovereffect" src="http://www.mueangkhaen.go.th/mk64/cache/mod_bt_contentslider/b62141f81bdf1f0b3abbb8e9c67ea44d-14.jpg" alt=" ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะฯ จากเทศบาลตำบลน้ำคำ" style="width:180px;" title=" ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะฯ จากเทศบาลตำบลน้ำคำ" /> </a> </div> <a class="bt-title" target="_blank" title=" ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะฯ จากเทศบาลตำบลน้ำคำ" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=389:ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะฯ-จากเทศบาลตำบลน้ำคำ&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะฯ จากเทศบาลตำบลน้ำคำ </a><br /> <div class="bt-introtext">           วันที่ 11 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน โดย นายสำนัก ปูพบุญ นาย... </div> <p class="readmore"> <a target="_blank" title=" ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะฯ จากเทศบาลตำบลน้ำคำ" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=389:ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะฯ-จากเทศบาลตำบลน้ำคำ&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> อ่านต่อ... </a> </p> </div> <!--end bt-inner --> </div> <!--end bt-row --> <div class="bt-row-separate"></div> <div class="bt-row" style="width:25%" > <div class="bt-inner"> <div class="bt-center"> <a target="_blank" class="bt-image-link" title="นิทรรศการ "การจัดตั้งธนาคารขยะ" และการจัดงาน "MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=449:นิทรรศการการจัดตั้งธนาคารขยะ-และการจัดงาน-“moi-waste-bank-week-มหาดไทย-ปักธงประกาศความสำเร็จ-1-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-1-ธนาคารขยะ”&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> <img class="hovereffect" src="http://www.mueangkhaen.go.th/mk64/cache/mod_bt_contentslider/553349a3b4c174ca5ec47f4b852013b2-429807384_10229858865470291_7217278150062437003_n.jpg" alt="นิทรรศการ "การจัดตั้งธนาคารขยะ" และการจัดงาน "MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"" style="width:180px;" title="นิทรรศการ "การจัดตั้งธนาคารขยะ" และการจัดงาน "MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"" /> </a> </div> <a class="bt-title" target="_blank" title="นิทรรศการ "การจัดตั้งธนาคารขยะ" และการจัดงาน "MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=449:นิทรรศการการจัดตั้งธนาคารขยะ-และการจัดงาน-“moi-waste-bank-week-มหาดไทย-ปักธงประกาศความสำเร็จ-1-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-1-ธนาคารขยะ”&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> นิทรรศการ "การจัดตั้งธนาคารขยะ" และการจัดงาน "MOI Waste Bank Week -... </a><br /> <div class="bt-introtext">                 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ได้รับมอบ... </div> <p class="readmore"> <a target="_blank" title="นิทรรศการ "การจัดตั้งธนาคารขยะ" และการจัดงาน "MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=449:นิทรรศการการจัดตั้งธนาคารขยะ-และการจัดงาน-“moi-waste-bank-week-มหาดไทย-ปักธงประกาศความสำเร็จ-1-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-1-ธนาคารขยะ”&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> อ่านต่อ... </a> </p> </div> <!--end bt-inner --> </div> <!--end bt-row --> <div class="bt-row" style="width:25%" > <div class="bt-inner"> <div class="bt-center"> <a target="_blank" class="bt-image-link" title="พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=391:พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า-กรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ-สยามบรมราชกุมารี-ครั้งที่-41&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> <img class="hovereffect" src="http://www.mueangkhaen.go.th/mk64/cache/mod_bt_contentslider/996be8fa38c23467e470b932994be42b-01.jpg" alt="พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41" style="width:180px;" title="พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41" /> </a> </div> <a class="bt-title" target="_blank" title="พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=391:พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า-กรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ-สยามบรมราชกุมารี-ครั้งที่-41&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41 </a><br /> <div class="bt-introtext">           วันที่ 7 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน โดย นายสำนัก ปูพบุญ นายก... </div> <p class="readmore"> <a target="_blank" title="พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=391:พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า-กรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ-สยามบรมราชกุมารี-ครั้งที่-41&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> อ่านต่อ... </a> </p> </div> <!--end bt-inner --> </div> <!--end bt-row --> <div class="bt-row" style="width:25%" > <div class="bt-inner"> <div class="bt-center"> <a target="_blank" class="bt-image-link" title="กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมีนาคม 2567" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=386:กิจกรรม-big-cleaning-day-ประจำเดือนมีนาคม-2567&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> <img class="hovereffect" src="http://www.mueangkhaen.go.th/mk64/cache/mod_bt_contentslider/6c3609a39c11c8e60f63919af1e01e21-03.jpg" alt="กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมีนาคม 2567" style="width:180px;" title="กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมีนาคม 2567" /> </a> </div> <a class="bt-title" target="_blank" title="กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมีนาคม 2567" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=386:กิจกรรม-big-cleaning-day-ประจำเดือนมีนาคม-2567&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมีนาคม 2567 </a><br /> <div class="bt-introtext">         วันที่ 6 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน โดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชก... </div> <p class="readmore"> <a target="_blank" title="กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมีนาคม 2567" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=386:กิจกรรม-big-cleaning-day-ประจำเดือนมีนาคม-2567&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> อ่านต่อ... </a> </p> </div> <!--end bt-inner --> </div> <!--end bt-row --> <div class="bt-row" style="width:25%" > <div class="bt-inner"> <div class="bt-center"> <a target="_blank" class="bt-image-link" title="กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=383:กิจกรรม-big-cleaning-day-ประจำเดือนกุมภาพันธ์-2567&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> <img class="hovereffect" src="http://www.mueangkhaen.go.th/mk64/cache/mod_bt_contentslider/c9b4093bfc06453a714d22a4b8ef5c54-02.jpg" alt="กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567" style="width:180px;" title="กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567" /> </a> </div> <a class="bt-title" target="_blank" title="กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=383:กิจกรรม-big-cleaning-day-ประจำเดือนกุมภาพันธ์-2567&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 </a><br /> <div class="bt-introtext">         วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน โดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่ว... </div> <p class="readmore"> <a target="_blank" title="กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=383:กิจกรรม-big-cleaning-day-ประจำเดือนกุมภาพันธ์-2567&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> อ่านต่อ... </a> </p> </div> <!--end bt-inner --> </div> <!--end bt-row --> <div class="bt-row-separate"></div> <div class="bt-row" style="width:25%" > <div class="bt-inner"> <div class="bt-center"> <a target="_blank" class="bt-image-link" title=" ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะฯ จากเทศบาลตำบลเมืองคง" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=390:ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะฯ-จากเทศบาลตำบลเมืองคง&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> <img class="hovereffect" src="http://www.mueangkhaen.go.th/mk64/cache/mod_bt_contentslider/ae81fc75193a301b89a9decd794b47d4-12.jpg" alt=" ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะฯ จากเทศบาลตำบลเมืองคง" style="width:180px;" title=" ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะฯ จากเทศบาลตำบลเมืองคง" /> </a> </div> <a class="bt-title" target="_blank" title=" ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะฯ จากเทศบาลตำบลเมืองคง" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=390:ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะฯ-จากเทศบาลตำบลเมืองคง&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะฯ จากเทศบาลตำบลเมืองคง </a><br /> <div class="bt-introtext">           วันที่ 31 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน โดย นายสำนัก ปูพบุญ นาย... </div> <p class="readmore"> <a target="_blank" title=" ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะฯ จากเทศบาลตำบลเมืองคง" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=390:ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะฯ-จากเทศบาลตำบลเมืองคง&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> อ่านต่อ... </a> </p> </div> <!--end bt-inner --> </div> <!--end bt-row --> <div class="bt-row" style="width:25%" > <div class="bt-inner"> <div class="bt-center"> <a target="_blank" class="bt-image-link" title="โครงการฝึกอบรม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=432:โครงการฝึกอบรม-เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต-2&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> <img class="hovereffect" src="http://www.mueangkhaen.go.th/mk64/cache/mod_bt_contentslider/6955707c37f256917ccb2456711fcd3e-01.jpg" alt="โครงการฝึกอบรม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566" style="width:180px;" title="โครงการฝึกอบรม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566" /> </a> </div> <a class="bt-title" target="_blank" title="โครงการฝึกอบรม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566" href="/mk64/index.php?option=com_content&view=article&id=432:โครงการฝึกอบรม-เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต-2&catid=21:ข่าวกิจกรรม-อบต&Itemid=220"> โครงการฝึกอบรม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 </a><br /> <div class="bt-introtext">          {gallery}news/66/2109256601 appears to contain HTML tags. Please make sure the image source path or URL is either entered using the keyboard or pasted as plain text.