ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

 

 ปีงบประมาณ 2565

- ตุลาคม 2564

- พฤศจิกายน 2564

- ธันวาคม 2564

- มกราคม 2565

- กุมภาพันธ์ 2565

- มีนาคม 2565

- เมษายน 2565 - พฤษภาคม 2565 - มิถุนายน 2565 - กรกฏาคม 2565 - สิงหาคม 2565 - กันยายน 2565

 

ปีงบประมาณ 2564

- ตุลาคม 2563

- พฤศจิกายน 2563

- ธันวาคม 2563

- มกราคม 2564

- กุมภาพันธ์ 2564

- มีนาคม 2564

- เมษายน 2564 - พฤษภาคม 2564 - มิถุนายน 2564 - กรกฏาคม 2564 - สิงหาคม 2564 - กันยายน 2564