ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

 

1549524904 พี่กล้วย
นางสาวฉัตรมณี รัตนวัน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 
icon Phone circle zpsbt3frfu1 สายด่วน ผอ.กองการศึกษาฯ : 098-205-1711


1595993707 ตุ้ม
นางสาวจุฑามาศ การะเกษ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 1579595506 ครูผ่อง
-ว่าง-
ครู
 1579595535 ครูหัท
-ว่าง-
ครู
1579595474 ครูน้อย
นางสุวรรณ สองสี
ครูชำนาญการ
     

 knowledge blank 2

นางสาวไพรวัลย์ คำแก้ว
ครูชำนาญการ

 1579595521 ครูเมย์
 นางสาวฉัตรฐิยา พาหา

ครูชำนาญการ
1541572463 thb 1440057589 35
นางสาวกานต์มณี ก้อนฝ้าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
1579595565 ครูแหลม
นางสาวสมพร สิงห์คำ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
knowledge blank 2
นางสาวนิชญาภา ปิยะวงษ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
1579595591 ครูบุ๋ม
นางพรวิไล สมบัติ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก