ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

 

 thb 1551344839 หน.ยศ
นายสมยศ บุญราช
ผู้อำนวยการกองช่าง
icon Phone circle zpsbt3frfu1 สายด่วน ผอ.กองช่าง : 081-999-1037

 

 

knowledge blank 1
นายศักดินา สมบัติ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

 thb 1541571338 thb 1440056932 23
นายจิรบูรณ์ ชาดง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 thb 1541571357 thb 1440056962 24
นายวีระพงษ์ สุรมิตร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 thb 1541572139 thb 1440056990 25
นายวีระพงษ์ ทิพวัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
thb 1595993603 แคท2
นางสาวอินทุอร พรหมศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ