ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

      ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวตำบลเมืองแคนร่วมแสดงพลัง กิจกรรม "รวมพลังไทย สร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน เวลา 13.00 น. ณ ลานหน้า อบต.เมืองแคน การแต่งกายชุดสุภาพเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ 72 พรรษามหาราชา

**หมายเหตุ : หากไม่มีเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ให้ใส่เสื้อขาว

 

dsc 5295