ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

          วันที่ 11 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน โดย นายสำนัก ปูพบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ เพื่อความร่มเย็นในการทำงาน ในวันสงกรานต์ 2567 เทศกาลปีใหม่ไทย