ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ชมการแสดงบนเวทีของเด็กๆๆ กิจกรรมการตอบคำถามชิงรางวัล กิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน ฯลฯ 
และขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านร่วมสนับสนุนของรางวัล อาหาร ขนม เพื่อมอบความสุขให้กับเด็กๆ ค่ะ180523