ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

       >> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.138-19 สายทางถนนลาดยางสายราษีไศล ถึงยางชุมน้อย (อู่ชาลี) ไปฝายคูต้อน บ้านยาง หมู่ที่ ๑๐

ประกาศผู้ชนะ_ก่อสร้างถนนคสล._ม.10_อู่ชาลี.jpg