ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

          วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน โดยนายสำนัก ปูพบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ได้จัดทำโครงการจัดงานโต๊ะจีนลิง ประจำปี 2566 ณ ดงลิงบ้านเมืองแคน ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับเกียรติจาก นายนิรุต บุตรดี ปลัดอำเภอราษีไศล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ วัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปรู้จักและเดินทางมาเที่ยวดงลิงบ้านเมืองแคนเพิ่มมากขึ้น และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสืบสานกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลเมืองแคน