ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

        >> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.138-19 สายทางถนนลาดยางสายราษีไศล ถึง ยางชุมน้อย (อู่ชาลี) ไปฝายคูต้อน บ้านยาง หมู่ที่ ๑๐

        >>เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.138-19 สายทางถนนลาดยางสายราษีไศล ถึง ยางชุมน้อย (อู่ชาลี) ไปฝายคูต้อน บ้านยาง หมู่ที่ ๑๐