ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

        วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ได้รับมอบหมายให้จัดนิทรรศการฯ การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ ด้านนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ เรื่อง การบริหารจัดการธนาคารขยะ