ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

ราคากลาง_ถนนคสล._ม.10_อู่ชาลี_ไปฝายคูต้อน_page1.jpg

ราคากลาง_ถนนคสล._ม.10_อู่ชาลี_ไปฝายคูต้อน_page2.jpg

ราคากลาง_ถนนคสล._ม.10_อู่ชาลี_ไปฝายคูต้อน_page3.jpg