ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

ราคากลาง_ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารอบต.เมืองแคน_page-0001.jpgราคากลาง_ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารอบต.เมืองแคน_page-0002.jpgราคากลาง_ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารอบต.เมืองแคน_page-0003.jpgราคากลาง_ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารอบต.เมืองแคน_page-0004.jpgราคากลาง_ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารอบต.เมืองแคน_page-0005.jpgราคากลาง_ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารอบต.เมืองแคน_page-0006.jpg