ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

        วันที่ 28 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน โดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จิตอาสา904 จิตอาสาภัยพิบัติ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณสองข้างถนน เส้นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคนถึงบ้านแสง (ถนน รพช.ศก.4061) จึงขอความอนุเคราะห์ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือชาวบ้านไม่ให้นำขยะมาทิ้งบริเวณดังกล่าวด้วยครับ 📣📣🙏🙏