ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

        วันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน โดย นายสำนัก ปูพบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน จัดโครงการวิถีธรรม นำความสุขสู่ครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร