ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

        วันที่ 11 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน โดย นายสำนัก ปูพบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ อุทยานธรรมดงยาง