ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

        วันที่ 19 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ได้จัดโครงการโต๊ะจีนลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น ณ สวนสาธารณะดงลิง บ้านเมืองแคน หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปรู้จักและเดินทางมาเที่ยวดงลิงบ้านเมืองแคนเพิ่มมากขึ้น และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสืบสานกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลเมืองแคน รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่านชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอราษีไศล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พ.ต.อ.ขวัญเมือง โกสุมา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอราษีไศล ท่านธวัชชัย กงศรี ปลัดอำเภอ ท่านอมร ธุษาวัน พัฒนาการอำเภอ ท่านปาณิสรา รองเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม และหัวหน้าส่วนราชการในตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ