ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

 

 thb 1541571053 thb 1440057707 36 
นางสาวสุปราณี ปิยะวงษ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
icon Phone circle zpsbt3frfu1 สายด่วน ตรวจสอบภายใน : 087-905-3723