ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

ข้อมูลติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

สถานที่ติดต่อ

หมู่ 6 ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล

จังหวัดศรีสะเกษ 33160

ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์ :  045-826237

 

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : www.facebook.com/mueangkhan/

ฟอร์มติดต่อ