ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

          วันที่ 9 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ตามสถานที่กักตัวผู้รักษาโควิดหาย แล้วกลับมากักตัวต่ออีก 14 วัน

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1