ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

         วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2564 นายสำนัก ปูพบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อทำความเข้าใจ แนะนำให้ความรู้ การปฏิบัติตัวในช่วงการระบาดของโรคติดต่อ ตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

m 1

m 1

m 1

m 1

m 1

m 1

m 1

m 1

m 1

m 1

m 1

m 1