ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

              วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน นำโดย นายสำนัก ปูพบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ได้มอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ให้โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแคน ตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

m 1

m 1

m 1

m 1

m 1

m 1