ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

                    วันที่ 30 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน นำโดย นายสำนัก ปูพบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ได้จัดโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขอขอบคุณ วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแคน ครับ

m 1

 m 1 

m 1 

m 1 

m 1 

m 1 

m 1 

m 1 

m 1 

m 1 

m 1 

m 1 

m 1 

m 1 

m 1