ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

        วันที่ 23 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน นำโดย นายสำนัก ปูพบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ได้จัดกิจกรรมยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) โดยการตรวจสอบด้วยวิธีสอบถามคัดกรองและตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะโดยการตรวจสอบจากกลุ่มเสี่ยง ขอขอบคุณ เครื่องตรวจจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล และบุคคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแคน ครับ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1