ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>> ไตรมาสที่ 1

>> ไตรมาสที่ 2

>> ไตรมาสที่ 3

>> ไตรมาสที่ 4


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

>> ไตรมาสที่ 1

>> ไตรมาสที่ 2