ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

>> ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)

>> ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2567)

>> ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2567)

>> ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

>> ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)

>> ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)

>> ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)

>> ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

>> ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

>> ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)

>> ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)

>> ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

>> ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

>> ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)

>> ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)

>> ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>> ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)

>> ไตรมาสที่ (มกราคม - มีนาคม 2563)

>> ไตรมาสที่ (เมษายน - มิถุนายน 2563)

>> ไตรมาสที่ (กรกฎาคม - กันยายน 2563)