ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

          วันที่ 21 เมษายน 2564  นายสำนัก ปูพบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564
 m 41742

 m 41742

 m 41742

 m 41742